Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Sää´mkiõllsaž ää´ššumuš jee´res ko saa´mi dommvuu´dest åårrai Piiđvaaldšem juâkksin - Saamenkielinen asiointi muissa kuin saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa Verohallinnon yksiköissä

Antopäivä
11.1.2012
Diaarinumero
A5/00 01 00/2012
Voimassaolo
mie´rteme´s äi´ǧǧ
Valtuutussäännös
Piiđvaaldšemlää´ǩǩ 2 § (237/2008)
Korvaa ohjeen
26.11.2009, dnro 1162/09/2009
Sivu on viimeksi päivitetty 6.2.2012