Vero.fi ja sähköiset asiointipalvelumme ovat pois käytöstä lauantaina 6.6. noin klo 18–22. Lisätietoa huoltokatkosta

Versiohistoria

Antopäivä Dokumentin nimi Muutokset
1.1.2020 Yritysjärjestelyt ja verotus - liiketoimintasiirto

Korvaa ohjeen:
Yritysjärjestelyt ja verotus -liiketoimintasiirto

7.8.2017 Yritysjärjestelyt ja verotus −liiketoimintasiirto Ohjeen veron kiertämistä koskevaa lukua on päivitetty korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen KHO 2016:115 ja KHO 2017:78 johdosta. Lisäksi ohjeeseen on tehty pieniä rakenteellisia muutoksia sekä otettu huomioon keskusverolautakunnan ratkaisu KVL 26/2016.
4.1.2016 Yritysjärjestelyt ja verotus − liiketoimintasiirto
28.11.2000 Yritysjärjestelyt verotuskäytännössä