Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Versiohistoria

Antopäivä Dokumentin nimi Muutokset
25.4.2024 Peitelty osinko
20.9.2023 Peitelty osinko
1.1.2023 Peitelty osinko
1.1.2021 Peitelty osinko Korvaa ohjeen VH/4220/00.01.00/2020, 12.10.2020. Ohjeen lukuja 1, 2.1, 3.1 ja 5 on päivitetty 1.1.2021 tuloverolain (TVL) 9 §:n muutoksen vuoksi. Muutettu TVL 9 § on tullut voimaan 1.1.2021 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2021. Päivityksen yhteydessä myös ohjeen kieliasua on täsmennetty.

Korvaa ohjeen:
Peitelty osinko

12.10.2020 Peitelty osinko

Korvaa ohjeen:
Peitelty osinko

10.3.2020 Peitelty osinko

Korvaa ohjeen:
Peitelty osinko

1.1.2020 Peitelty osinko

Korvaa ohjeen:
Peitelty osinko

27.5.2019 Peitelty osinko
2.10.2018 Peitelty osinko Ohjeeseen on 2.10.2018 lisätty luku 4.4 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO:2018:113 johdosta. Lisäksi lukuun 5.2 on sisällytetty Verohallinnon kannanottoja yritysverokysymyksiin 2005 -ohjeen kohta 6.
4.5.2018 Peitelty osinko Korvaa ohjeen (nro, pvm) Peitelty osinko (A61/200/2016, 12.10.2016)
12.10.2016 Peitelty osinko
1.10.1999 Peitelty osinko