Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Arvonlisäverotunnisteen, arvonlisäveronumeron ja nimen merkitseminen valtion virastojen ja laitosten antamiin laskuihin

Antopäivä
6.10.2017
Diaarinumero
A196/200/2017
Voimassaolo
6.10.2017 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
2661/40/2003, 1.12.2003

 

Ohjeen viittaukset arvonlisäverolakiin on päivitetty ajan tasalle 6.10.2017. Samalla ohjeeseen on tehty myös muita tarkennuksia ilman tulkintojen muuttumista.

Niihin valtion virastoihin ja laitoksiin, jotka kuuluvat arvonlisäverotuksessa valtiokäsitteeseen, sovelletaan arvonlisäverolain laskua koskevia vaatimuksia silloin, kun ne myyvät tavaroita tai palveluja liiketoiminnan muodossa.

Arvonlisäverolain 209 e §:ssä säädetään pakollisista laskumerkinnöistä. Laskuun tulee merkitä mm. arvonlisäverotunniste, jolla elinkeinonharjoittaja on myynyt tavarat tai palvelut, sekä myyjän nimi ja osoite.

Kotimaan kaupassa arvonlisäverotunnisteena voi käyttää Y-tunnusta. Valtion virastojen ja laitosten on merkittävä laskuihin Suomen valtion Y-tunnus 0986674-0.

Yhteisökaupassa sekä eräissä muissa tilanteissa laskuun tulee merkitä myyjän Y-tunnuksen lisäksi ostajan ja myyjän arvonlisäveronumerot (ALV-numero). Arvonlisäveronumeroa ei saa muodostaa Suomen valtion Y-tunnuksesta. Niissä tilanteissa, joissa laskuun tarvitaan ALV-numero, se muodostetaan tiliviraston Y-tunnuksesta. ALV-numero saadaan jättämällä tiliviraston Y-tunnuksesta väliviiva pois ja lisäämällä sen eteen FI. Esimerkiksi, jos Y-tunnus on 1234567-8, arvonlisäveronumero on FI12345678. Tarkempaa tietoa arvonlisäverotunnisteesta on Verohallinnon antamassa asiakasohjeessa Arvonlisäverotunniste.

Arvonlisäverotuksessa valtiokäsitteeseen kuuluvien virastojen ja laitosten tulee merkitä laskuun myyjän nimeksi Suomen valtio. Sen lisäksi laskuun merkitään näkyviin viraston tai laitoksen nimi ja osoite. Viraston tai laitoksen nimeä ja osoitetta ei tarvitse merkitä samaan kohtaan laskua myyjän nimen kanssa.

Verohallinto on antanut ohjeen Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa. Ohjeessa selvitetään myös ne tilanteet, jolloin voidaan käyttää kevennettyjä laskumerkintöjä.


Mika Jokinen
johtava veroasiantuntija

Juha Pamppunen
veroasiantuntija

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2017