Yhdysvalloista saatu Economic Impact Payment Suomessa asuvan verotuksessa

Antopäivä
12.4.2021
Diaarinumero
VH/1721/00.01.00/2021

Asian kuvaus

Suomessa pysyvästi asuva Yhdysvaltojen kansalainen on saanut vuonna 2020 Yhdysvalloista suorituksen nimeltä Economic Impact Payment. Economic Impact Payment perustuu Yhdysvalloissa Corona Aid, Relief and Economic Support Act ‑nimiseen lakiin (ns CARES Act).

Economic Impact Payment-tuki maksetaan asiakkaalle suoraan tilille tai shekillä. Teknisesti sen maksaminen tapahtuu Yhdysvaltojen verojärjestelmän kautta niin sanottuna veronpalautuksena. Suorituksen saaminen ei kuitenkaan edellytä, että henkilöllä olisi Yhdysvalloissa veronalaista tuloa tai että hän maksaisi Yhdysvalloissa veroja.

Yhdysvaltojen veroviranomaisen IRS:n internet-sivuilta löytyy tarkempaa tietoa tuesta irs.gov/coronavirus.

Taustaa

Suomessa tuloverolain (TVL) tulokäsite on laaja. TVL 29 §:n mukaan veronalaista tuloa ovat TVL:ssä säädetyin rajoituksin verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. TVL 61 §:n mukaan ansiotuloa on muu tulo kuin pääomatulo.

TVL 92 §:ssä säädetään verovapaista sosiaalietuuksista. Pääosin nämä verovapaat etuudet koskevat vain tietyn nimetyn Suomen lain mukaista etuutta, jolloin ne eivät sovellu ulkomailta saatuun etuun. Economic Impact Payment-tuki ei myöskään rinnastu säännöksen niihin etuihin, joiden osalta ei ole viittausta tiettyyn Suomen lain mukaiseen etuuteen.

Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen 3 artiklan mukaan sopimusvaltio tulkitsee käsitettä oman verolainsäädäntönsä edellyttämällä tavalla, jos jotain käsitettä ei ole sopimuksessa määritelty.

Verosopimuksen 18 artiklan mukaan sopimusvaltion sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön mukaan tapahtuvaan suoritukseen on verotusoikeus valtiolla, josta suoritus maksetaan.

Verosopimuksen 23 artiklan mukaan kyseisen suorituksen saajan asuinvaltion verotuksessa voidaan kuitenkin huomioida tämä tulo, kun määrätään veroa muista mahdollisista tuloista.

Kannanotto

Yhdysvalloissa Economic Impact Payment-tuen maksaminen toteutetaan teknisesti veronpalautuksena. Suomen verotuksen näkökulmasta kyseessä ei kuitenkaan ole ulkomailta saatu veronpalautus, koska palautuksen saaminen ei edellytä, että henkilöllä olisi Yhdysvalloissa veronalaisia tuloja tai että hän olisi maksanut veroja Yhdysvaltoihin.

Suomessa asuvan henkilön Yhdysvalloista saama Economic Impact Payment-tuki on hänelle veronalaista tuloa. Tuki on Suomen verotuksessa TVL 29 §:ssä tarkoitettua rahana tai rahanarvoisena etuna saatua tuloa. Kyse on TVL 61 §:n mukaisesta ansiotulosta.

Economic Impact Paymentin taustalla on ollut tarkoitus antaa taloudellinen tuki Yhdysvaltojen kansalaisille maailmanlaajuisen Covid-19 pandemian aikana. Tuen saaminen on porrastettu tulorajojen mukaan, joten tuen saamiselle on sosiaaliset perusteet. Tuki voidaan siten rinnastaa sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön mukaiseen suoritukseen, joten siihen soveltuu Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen 18 artikla.

Verosopimuksen 18 ja 23 artiklojen mukaan Suomessa asuvan henkilön verotuksessa Economic Impact Payment-tuki huomioidaan Suomessa vapautusmenetelmällä. Tämän mukaan tulosta ei makseta Suomessa veroa. Tulo kuitenkin korottaa sen saajan muiden mahdollisten ansiotulojen veroprosenttia.

Esimerkki:

Suomessa asuva Yhdysvaltojen kansalainen on saanut vuonna 2020 Economic Impact Payment‑tukea Yhdysvalloista 1 200 USD shekkinä. Kun Yhdysvaltojen dollareissa saatu tulo muunnetaan euroiksi vuoden 2020 keskimääräisellä valuuttakurssilla (1,1422), on hänen saamansa tulon määrä 1 050,60 euroa. Henkilön muut Suomessa veronalaiset ansiotulot ovat 40 000 euroa.

Economic Impact Payment-tukea ei verosopimuksen määräyksien johdosta veroteta Suomessa, mutta se huomioidaan Suomen verotuksessa vapautusmenetelmällä eli se vaikuttaa henkilön muiden ansiotulojen veroprosenttiin. Tämän vuoksi henkilö maksaa veroja Suomessa 40 000 eurosta, mutta hänen veroprosentti tästä tulosta lasketaan yhteenlaskettujen tulojen (40 000 + 1 050,60) mukaan. Veroprosentti 41 050,60 eurosta on vuonna 2020 noin 18,3 % *. Pelkästään 40 000 eurosta henkilön veroprosentti olisi ollut 17,8 %. Economic Impact Payment lisää siis hieman (0,5 %) sitä verojen määrää, jota hän maksaa 40 000 eurosta.

* Veroprosentti on laskettu Helsingin kunnallisveroprosentin mukaan, ilman kirkollisveroa. Veroprosenttiin vaikuttavat myös muun muassa asiakkaan verotuksessa tehtävät henkilökohtaiset vähennykset.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Iisa Väänänen