Puolisovähennys ja henkivakuutuskorvaus

Diaarinumero
A120/200/2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Myönnetäänkö perintö- ja lahjaverolain (PerVL) 12 §:n puolisovähennys puolison saamaan henkivakuutuskorvaukseen?

Taustaa

PerVL 12 §:n mukaan perinnönjättäjän puoliso saa vähentää veronalaisesta perintöosuudestaan 90.000 euroa niin kutsuttuna puolisovähennyksenä.

Sama koskee henkilöä, johon PerVL 11 §:n 3 momentin mukaan sovelletaan puolisoa koskevia säännöksiä.

PerVL 7a §:n mukaisesti vakuutuskorvaukset ovat pykälässä tarkennetuissa rajoissa perintöveron alaisia. Kannanotto koskee sitä, myönnetäänkö näihin varoihin puolisovähennys.  

Kannanotto

PerVL 12 §:ssä tarkoitettu veronalainen perintöosuus koostuu perillisen laskennallisesta jako-osuudesta vainajan kuolinhetken varoihin, mahdollisista testamenttisaannoista sekä muista perintöveron piiriin kuuluvista varoista, kuten vainajan kuoleman johdosta perilliselle maksettavista vakuutuskorvauksista ja niihin rinnastettavista muista eristä.

Puolisovähennys tehdään näiden erien summasta. Siten puolisovähennys voidaan myöntää myös silloin, kun koko puolison veronalainen perintöosuus muodostuu pelkästään PerVL 7a §:ssä tarkoitetuista vakuutuskorvauksista ja niihin rinnastettavista eristä.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

veroasiantuntija Kalle Isotalo