Perunkirjoituksen toimittamisajan ja/tai perukirjan jättöajan pidentämistä koskevan hakemuksen jättämisen määräaika

Diaarinumero
A208/200/2015
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Milloin hakemus perunkirjoituksen toimittamisajan pidentämiseksi ja hakemus perukirjan jättöajan pidentämiseksi on viimeistään jätettävä Verohallintoon?

Taustaa

Perunkirjoituksen toimittamisajan pidennystä koskeva hakemus

Perintökaaren 20 luvun 1 §:n mukaan perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta, jollei Verohallinto saman ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta pesän laatuun katsoen tai muusta erityisestä syystä tätä aikaa pidennä. Hakemuksen tulee olla kirjallinen.

Perunkirjoituksen toimittamisaika on materiaalinen määräaika, jonka ajan kuluessa pesän osakkaiden on huolehdittava perunkirjoituksen toimittamisesta tai sille mahdollisesti tarvittavan jatkoajan hakemisesta.

Koska määräaikalaki (150/1930, Finlex.fi) koskee asiointia tuomioistuimessa tai viranomaisen luona, ei perunkirjoitusajan pidentämistä koskevan hakemuksen määräaikaan sovelleta myöskään viitatun lain 5 § pyhäpäiväpidennystä.

Esimerkki: A on kuollut 14.8. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä viimeistään 14.11. Perunkirjoituksen toimittamista koskeva jatkoaikahakemus on jätettävä Verohallintoon viimeistään 14.11. Jos mainittu päivä osuu viikonlopulle, on jatkoaikaa haettava jo viimeisenä tätä edeltävänä arkipäivänä. Vuonna 2015 jatkoaikaa oli haettava viimeistään perjantaina 13.11.2015.

Perukirjan jättöajan pidennystä koskeva hakemus

PerVL 29.1 §:n mukaan perukirja on annettava kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta Verohallinnolle. Perukirjan jättämisaikaan voi hakea pidennystä Verohallinnolta. Pidennykselle täytyy olla perusteltu syy. Hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Määräaika on siis sama, jona perukirja tulee antaa Verohallinnolle. Jättöaikaa koskevat säännökset ovat Perintö- ja lahjaverolain 29 § ja 59 § sekä Verotusmenettelylain 8 §.

Koska kyse on asiakirjan toimittamisesta viranomaiselle, lasketaan perukirjan jättöaika ja myös jättöajan pidennys prosessuaalisena määräaikana määräaikalain (150/1930, Finlex.fi) mukaisesti. Määräaikaan sovelletaan määräaikalain 5.1 § mukaista pyhäpäiväsäännöstä.

Esimerkki: A on kuollut 14.8. Perunkirjoitustilaisuus on toimitettu määräajan viimeisenä päivänä 14.11. Perukirjan jättöajan pidennystä on haettava Verohallinnolta viimeistään 14.12. eli samana päivänä, jona perukirja tulee jättää Verohallinnolle. Jos mainittu päivä osuu viikonlopulle, voidaan jatkoaikaa hakea ensimmäisenä määräpäivän jälkeisenä arkipäivänä.

Kannanotto

Perunkirjoituksen toimittamisajan pidennyshakemuksen määräaikaan ei sovelleta lakia säädettyjen määräaikain laskemisesta. Jos tämän materiaalisen määräajan viimeinen määräpäivä osuu viikonlopulle, on jatkoaikaa koskeva hakemus jätettävä jo viimeisenä tätä edeltävänä arkipäivänä.

Perukirjan jättöaika ja myös jättöajan pidennyksen määräaika ovat prosessuaalisia määräaikoja, jotka lasketaan määräaikalain mukaisesti. Jos määräajan viimeinen päivä osuu viikonlopulle, voidaan jatkoaikaa hakea ensimmäisenä määräpäivän jälkeisenä arkipäivänä.

Vaikka säädetty määräaika perunkirjoituksen toimittamiselle taikka perukirjan jättämiselle olisikin jo päättynyt, kannattaa perunkirjoitus toimittaa ja perukirja jättää ensitilassa, koska ilmoitusvelvollisuuden viivästymisen jatkuessa on veroa tätä viivästystä vastaavasti korotettava.
 

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Jarmo Salminen