Asuntolainaan liittyvä koronvaihtosopimus

Diaarinumero
A176/200/2013
Voimassaolo
−2.11.2014

Asian kuvaus

Pankit markkinoivat myös asuntolainojen yhteyteen otettavia koronvaihtosopimuksia. Pankilta otettu laina voidaan suojata korkoriskiltä koronvaihtosopimuksella. Suojattavaan lainaan ei tehdä muutoksia. Verovelvollinen maksaa koronvaihtosopimuksen tehtyäänkin asuntolainasta korkoa velkojalle.

Lainanottaja joko saa tai maksaa korkotason vaihtelun perusteella suorituksia koronvaihtosopimuksen osapuolelta/osapuolelle, joka voi olla suojatun lainan velkoja (pankki) tai täysin ulkopuolinen taho. Koronvaihtosopimuksen perusteella maksetulla suorituksella tarkoitetaan sitä määrää, mikä verovelvolliselle jää maksettavaksi, kun koronvaihtosopimusten osapuolten toisilleen maksamat suoritukset netotetaan keskenään.

Koronvaihtosopimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikenlaisia, varsinaisesta asuntolainasta erillään olevia korkosuojaussopimuksia kuten korkolattia- ja kattosopimuksia, korkokaulussopimuksia ja varsinaisia koronvaihtosopimuksia.

Kannanotto

Tällaisten koronvaihtosopimusten kohtelusta ei ole nimenomaista oikeuskäytäntöä. Koronvaihtosopimusta ja alkuperäistä asuntolainasopimusta käsitellään luonnollisen henkilön tuloverotuksessa kahtena erillisenä sopimuksena riippumatta koronvaihtosopimuksen teknisestä toteuttamistavasta. Koronvaihtosopimuksen avulla tehty korkosuojaus on siten asuntolainasta erillinen instrumentti (johdannainen), jonka verotuskohtelu ratkaistaan erikseen.

Verotuksessa asuntolainan korkona pidetään ainoastaan alkuperäisen velkasopimuksen mukaista korkoa. Tämä korko voidaan vähentää osittain tuloverolain (TVL) 58 §:ssä säädetyin edellytyksin.

Asuntolainan liitännäiskulut ovat verotuksessa vähennyskelvottomia. Koronvaihtosopimuksen perusteella pankille maksettu suoritus ei ole verotuksessa korkoa. Siten myöskään asuntolainan yhteyteen otetun koronvaihtosopimuksen mukaiset suoritukset pankille eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia asuntolainan korkoina. Suoritukset eivät ole myöskään muulla perusteella verotuksessa vähennyskelpoisia.

Pankin asiakkaalle koronvaihtosopimuksen perusteella maksama suoritus on veronalaista pääomatuloa riippumatta siitä, mihin laina kohdistuu. Suoritus on TVL 32 §:n yleissäännön perusteella saajansa pääomatuloa, joten suojauskohteella (asuntolaina) ei ole verokohtelun kannalta merkitystä.   

 

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

johtava veroasiantuntija Jukka PuolakanahoSivu on viimeksi päivitetty 19.11.2013