Rannan ruoppaus

Diaarinumero
A46/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Maatalouden sivuelinkeinona on maatilamatkailutoiminta. Vuokrattujen mökkien kohdalla sijaitsevan rannan ruoppauksesta on syntynyt ruoppausmenoja 6 000 euroa. Miten rannan ruoppausmenot saa vähentää verotuksessa?

KHO:n päätöksen 1986/4025 mukaan kesätulvien estämiseksi tehdystä joen pengerryksestä aiheutuneet kustannukset eivät olleet vähennyskelpoisia menoja. KHO:n mukaan kyseessä ei ollut MVL 10 §:ssä tarkoitettu patojen tms. hyödykkeiden hankintameno. Pengerrystoimien on katsottu johtavan maan arvon pysyvään kohoamiseen, minkä vuoksi kustannukset eivät olleet lainkaan vähennyskelpoisia.

Saako menot vähentää 10 %:n poistoin ojitusmenoina MVL 10 §:n perusteella, vai onko kyseessä maa-alueen hankintameno? Katsotaanko, että ruoppaus johtaisi maan arvon pysyvään kohoamiseen?

Kannanotto

Rannan ruoppaus vuokramökkien edustalla parantaa mökkien maapohjan arvoa. Ruoppausmenoja pidetään pääsääntöisesti maa-alueen hankintamenona.

Johtava veroasiantuntija Sami Varonen

Veroasiantuntija Henna Ritari