Bonuspisteet ja työnantajan myötävaikutus

Diaarinumero
A65/200/2013
Voimassaolo
- 15.9.2019

Asian kuvaus

Verohallinnon ohjeen ”Bonusten verotus” kohdassa 1.3.5 on todettu, että työnantajalla ei ole velvollisuutta toimittaa ennakonpidätystä eikä suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksua edun perusteella, kun etu on saatu kolmannelta taholta ilman työnantajan myötävaikutusta (KHO:2011:26).

Jos työntekijä saa edun työnantajan myötävaikutuksella, niin tällöin työnantajalla on sosiaaliturvamaksun suorittamisvelvollisuus. Milloin etu on saatu työnantajan myötävaikutuksella kolmannelta taholta?

Kannanotto

Bonusten verotusta koskevassa ohjeessa (Dnro 470/39/2011, 23.3.2012) ei ole mahdollista määritellä yksiselitteisesti sitä, milloin etu katsotaan tulevan kolmannelta taholta ilman työnantajan myötävaikutusta ja milloin työnantajan myötävaikutuksella.

Yleisesti voidaan todeta, että etu saadaan työnantajan myötävaikutuksella silloin, kun työnantaja ja työntekijä ovat ryhtyneet järjestelyihin, joiden tarkoituksena on kohdentaa tai kerryttää bonuspisteitä tai muita hyvityksiä työntekijälle. Esimerkkinä voidaan mainita seuraavanlaisia tarkoitushakuisia järjestelyitä:

  • Työntekijällä on kaksi bonuskorttia, joista toinen on yksityismatkoja varten ja toinen hankittu työmatkoja varten. Matkoja tilatessaan työnantaja käyttää työmatkoja varten hankitun kortin sijaan aina työntekijän yksityismatkoja varten hankkimaa korttia. Etu kertyy tällöin työnantajan myötävaikutuksella.
  • Työnantaja ja työntekijä sopivat palkkauksesta siten, että maksetaan rahapalkkaa hieman vähemmän kuin muutoin maksettaisiin ja sovitaan, että työntekijä saa työmatkoista kertyneet bonuspisteet omaan käyttöönsä. Etu kertyy tällöin työnantajan myötävaikutuksella.

Tällaisiin tarkoitushakuisiin järjestelyihin voidaan verotuksessa jälkikäteen puuttua.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Janne Myllymäki