KVL:2020/40

Antopäivä
19.11.2020
Diaarinumero
VH/7248/02.05.04/2020
Henkilökohtaisen tulon verotus, Urheilijarahasto, Sääntömuutos, Rahaston verovapaus

Hakemuksen mukaan hakijana ollut säätiö suunnitteli yhteydessään toimivan urheilijarahaston sääntöjen muuttamista määräaikaisesti siten, että COVID-19-pandemiasta aiheutuva urheilijan tulotason oleellinen lasku voisi oikeuttaa hänet nostamaan rahastoituja varoja toimeentulonsa turvaamiseksi.

Keskusverolautakunta totesi, että tuloverolain 20 §:n 1 momentin 2 kohdassa viitataan urheilijarahaston osalta lain 116 a §:ssä tarkoitettuun urheilijarahastoon ja lain 116 a §:n 1 momentissa edelleen lain 116 c §:ään. Siten tuloverolain 20 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna urheilijarahastona voitiin pitää vain sellaista rahastoa, jonka säännöt noudattivat tuloverolain 116 c §:ssä säädettyjä tulouttamisperiaatteita.

Koska hakemuksessa kuvattu sääntömuutos mahdollisti rahastoitujen varojen nostamisen ennen tuloverolain 116 c §:ssä tarkoitettua urheilu-uran päättymistä, keskusverolautakunta katsoi, että hakijan hallinnoimaa urheilijarahastoa ei sääntömuutoksen jälkeen voitu pitää tuloverolain 20 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna urheilijarahastona. Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Tuloverolaki 20 § 1 mom. 2 kohta, 116 a § sekä 116 c §

Lainvoimainen