KVL:2020/30

Antopäivä
25.9.2020
Diaarinumero
VH/3445/02.05.04/2020
Henkilökohtaisen tulon verotus, Oman asunnon luovutus, Asumisen yhtäjaksoisuus, Vertaisvuokraus

Hakemuksen mukaan hakija oli 5.11.2018 hankkinut yhdessä puolisonsa kanssa noin 50 m2 käsittävän kerrostaloasunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Omistusoikeus osakkeisiin oli siirtynyt kaupantekopäivänä 5.11.2018. Hakija ja hänen puolisonsa olivat käyttäneet asuntoa vakituisena asuntonaan 28.1.2019 alkaen. Hakija suunnitteli asunnon lyhytaikaista vertaisvuokraamista hakemuksessa kuvatun X-palvelun kautta ennen 28.1.2021. Hakijan tarkoituksena oli vertaisvuokrata asunto loma-aikanaan korkeintaan kahden viikon ajaksi, ja tänä aikana asuntoa voisi käyttää yksi tai useampi vertaisvuokralainen. Vertaisvuokrauksen kohteena olisi kalustettu asunto kokonaisuudessaan siten, että hakijan asunnossa oleva irtaimisto joitakin henkilökohtaisia tavaroita lukuun ottamatta jäisi vertaisvuokralaisen käyttöön.

Keskusverolautakunta totesi, että hakemuksen mukaan hakijan ei ollut tarkoitus muuttaa vakituisena asuntonaan käyttämästään asuinhuoneistosta edes tilapäisesti, vaan hakemuksessa kuvatun niin sanotun vertaisvuokrauksen oli tarkoitus tapahtua enintään kahden viikon aikana, kun hakija ei itse oleskellut asunnossa loma-aikanaan. Kun lisäksi otettiin huomioon, että hakemuksessa kuvatun verrattain lyhytkestoisen vertaisvuokrauksen ei voitu muutenkaan katsoa rinnastuvan luonteeltaan sellaiseen asunnon hallinnan luovutukseen, jonka oli oikeuskäytännössä katsottu katkaisevan säännöksessä tarkoitetun yhtäjaksoisen asumisen, hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakijan oli katsottava käyttävän omaa osuuttaan kyseessä olleesta asunnosta tuloverolain 48 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 28.1.2019–28.1.2021 hakemuksessa kuvatusta ennen 28.1.2021 tapahtuvasta vertaisvuokrauksesta huolimatta.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakijan 28.1.2021 tai sen jälkeen tapahtuvasta asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden osuuden myynnistä muodostuva luovutusvoitto oli tuloverolain 48 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti verovapaata tuloa ja luovutustappio tuloverolain 50 §:n 2 momentin nojalla vähennyskelvoton siitä huolimatta, että hakija vertaisvuokrasi asunnon hakemuksessa kuvatulla tavalla ennen 28.1.2021.
Ennakkoratkaisu verovuodelle 2021.

Tuloverolaki 48 § 1 mom. 1 kohta ja 50 § 2 mom.

Äänestys 4-4

(Ei lainvoim.)

Valitettu