KVL:2020/27

Antopäivä
28.8.2020
Diaarinumero
VH/4443/02.05.04/2020
Elinkeinotulon verotus, Osittaisjakautuminen, Konserniavustus

Hakemuksen mukaan A Oy oli kesken 31.12.2020 päättyvän tilikauden toteutetussa jakautumisessa siirtänyt osan liiketoiminnastaan B Oy:lle. Järjestelyssä A Oy:n useiden vuosien ajan täysin omistama tytäryhtiö C Oy oli siirtynyt B Oy:n tytäryhtiöksi. Verohallinnon A Oy:lle aiemmin antaman ennakkoratkaisun mukaan A Oy:n jakautumiseen sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n osittaisjakautumista koskevia säännöksiä. A Oy:n, B Oy:n ja C Oy:n tilikausi oli kalenterivuosi.

Keskusverolautakunta totesi, että verotuksessa osittaisjakautumiseen sovelletaan jatkuvuusperiaatetta. Kun jakautuneen A Oy:n tytäryhtiö C Oy oli siirtynyt elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n mukaisena osittaisjakautumisena pidettävän järjestelyn seurauksena B Oy:n tytäryhtiöksi, jakautuneen A Oy:n ja C Oy:n välillä ennen osittaisjakautumista vallinnut konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu konsernisuhde vallitsi osittaisjakautumisen jälkeen vastaanottavan B Oy:n ja C Oy:n välillä. Siten keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa C Oy voi antaa B Oy:lle konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain mukaista konserniavustusta verovuonna 2020, mikäli muut konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa säädetyt edellytykset täyttyivät molempien yhtiöiden osalta. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2020.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c § ja 52 b §
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 2 §, 3 § ja 7 § 1 kohta

KHO 21.12.2020 T H1061 vuosikirja (ei muutosta)