KVL:2020/22

Antopäivä
17.6.2020
Diaarinumero
VH/1852/02.05.04/2020
Arvonlisäverotus, Sosiaalihuolto, Ateriankuljetuspalvelu

Hakijayhtiö myi ateriankuljetuspalveluita kunnille ja yksityisille sosiaalihuoltopalveluiden tarjoajille. Hakijayhtiö ei itse valmistanut kuljetettavia aterioita. Ateriankuljetuspalvelun ostava kunta tai yksityinen sosiaalipalveluiden tarjoaja valmisti ateriat itse tai osti aterioiden valmistuksen alihankintana. Ateriankuljetuspalveluiden tuottaminen perustui kirjalliseen sopimukseen kunnan tai yksityisen sosiaalihuoltopalvelujen tarjoajan kanssa. Hakijayhtiö ei myynyt omissa nimissään hakemuksessa tarkoitettuja ateriankuljetuspalveluja suoraan sosiaalihuoltoon oikeutetuille henkilöille tai muille toimijoille.

Kunnalla tai yksityisellä sosiaalihuoltopalvelujen tarjoajalla oli sosiaalihuoltoon oikeutetun henkilön kanssa tehty palvelusuunnitelma. Hakijayhtiöllä, kunnalla ja yksityisellä palveluntuottajalla oli hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen toteuttamista koskevat omavalvontasuunnitelmat. Hakijayhtiö ja yksityiset palveluntarjoajat olivat tehneet ilmoituksen sosiaalipalvelujen tuottamisesta niille kunnille, joiden alueella palveluja tarjottiin. Sosiaalipalveluihin sisältyviä tukipalveluja kuten kotipalveluiden tukipalveluita ei erikseen rekisteröidä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Keskusverolautakunta katsoi, että kunnalle tai yksityiselle palveluntarjoajalle luovutettu aterian kuljettaminen sosiaalihuoltona tapahtuvaa toimintaa varten ylläpidettyyn laitokseen tai sosiaalihuoltoon oikeutetun henkilön kotiin ei ollut arvonlisäverolain 38 §:n 1 momentin tarkoittamaa sosiaalihuoltoa. Aterian kuljettamisesta oli suoritettava arvonlisäveroa arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Merkitystä ei ollut sillä, osallistuuko ateriakuljetuksen suorittava kuljettaja hakemuksessa tarkoitetussa laitoksessa aterian valmisteleviin tehtäviin, kuten esimerkiksi jakelutehtäviin eikä sillä, että sosiaalihuoltopalveluun oikeutetun henkilön kotiin suoritettavan ateriakuljetuksen yhteydessä kuljettaja tarkkailee sosiaalihuoltopalveluun oikeutetun henkilön terveydentilaa.

Ennakkoratkaisu ajalle 17.6.2020 - 31.12.2021.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 18 § 2 momentti, 37 § ja 38 § 1 momentti

KHO 1.4.2021 H 1124 lyhyt ratkaisuseloste (ei muutosta)