KVL:2020/6

Antopäivä
20.3.2020
Diaarinumero
VH/6345/02.05.04/2019
Arvonlisävero, Arvoseteli, Yksikäyttöarvoseteli, Ketjukauppasäännös, Komissiokauppa

A Oy myi henkilökuljetuspalveluja tarjoavan B:n matkalippuja, jotka olivat kertalippuja, vuorokausilippuja ja kausilippuja. Lisäksi A Oy myi matkakortille ladattavaa arvolatausta omissa nimissään B:n lukuun. A Oy määritteli matkalippujen hinnat itsenäisesti. Matkakortille ladattavalla arvolla voitiin ostaa matkalippu liikennevälineissä olevilta kortinlukijoilta silloin, kun arvo kattoi lipun hinnan. Ostettaessa matkalippu A:n omilla toimipisteillä arvoa voitiin käyttää vastikkeen osana maksamalla loput vastikkeesta muulla tavalla.

Kertalippua, vuosilippua ja kausilippua ei ollut pidettävä arvosetelinä. A Oy:n katsottiin myyvän matkaliput eli henkilökuljetuspalvelut AVL 19 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla komissiokaupan muodossa. A Oy:n tuli suorittaa arvonlisäveroa matkalippujen hinnan ja oman palvelupalkkionsa yhteismäärästä 10 prosentin verokannan mukaan.

Arvolatausta oli pidettävä yksikäyttöarvosetelinä. Vaikka arvolatauksella henkilökuljetuspalvelua ostettaessa voikin käydä niin, että arvolataus ei kokonaan riitä henkilökuljetuspalvelun vastikkeeksi, voitiin AVL 18 d §:n 3 momentin ketjumyyntisäännöksen soveltamisen katsoa vastaavan A Oy:n ja B:n välistä taloudellista ja yksityisoikeudellista suhdetta. A Oy:n katsottiin siten myyvän yksikäyttöarvosetelinä pidettävään arvolataukseen liittyvän henkilökuljetuspalvelun arvolatauksen ostajalle. A Oy:n tuli suorittaa arvonlisäveroa henkilökuljetuspalvelun ja oman palvelupalkkionsa yhteismäärästä 10 prosentin verokannan mukaan.

Ennakkoratkaisu ajalle 20.3.2020-31.12.2021.

Arvonlisäverolaki 18 e § 1 momentti, 18 e § 2 momentti, 18 f § 1 momentti, 18 f § 3 momentti, 19 § 1 momentti, 73 § 1 momentti, 85 a § 1 momentti 1 kohta

Lainvoimainen