KVL:2019/64

Antopäivä
19.12.2019
Diaarinumero
VH/3683/02.05.04/2019
Henkilökohtaisen tulon verotus, Osingonjako in natura, Varainsiirtovero

X omisti A Oyj:n osakkeita. A Oyj luopui B Oyj:n osakkeiden omistuksesta siten, että se jakoi B Oyj:n osakkeita osinkona osakkeenomistajilleen. A Oyj oli maksanut ja ilmoittanut osakkeina jaettavasta osingosta maksettavan varainsiirtoveron osakkeenomistajiensa puolesta.

Kun A Oyj oli suorittanut X:n puolesta tälle kuuluvan, arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta johtuvan veron, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakija sai pääomatulon, joka oli tuloverolain 32 §:n mukaista muuta sellaista tuloa, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen.

Ennakkoratkaisu verovuodelle 2019.

Tuloverolaki 29 § ja 32 §
Varainsiirtoverolaki 15 § 1 mom.

KHO 25.11.2020 T 4278 vuosikirja (kumottu)