KVL:2019/53

Antopäivä
25.10.2019
Diaarinumero
VH/2379/02.05.04/2018
Elinkeinotulon verotus, Pääomasijoitustoiminta, Rahastojen rahasto

Ruotsiin perustettavan A AB:n oli tarkoitus sijoittaa äänettömänä yhtiömiehenä suomalaiseen B Ky:öön. B Ky oli niin kutsuttu rahastojen rahasto, joka sijoitti äänettömänä yhtiömiehenä suomalaiseen kohderahasto C Ky:öön, joka puolestaan sijoitti muun muassa suomalaisiin noteeraamattomiin osakeyhtiöihin.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemusasiakirjoissa esitetyn selvityksen perusteella C Ky:tä oli pidettävä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettuna vaihtoehtorahastona, jonka yhtiösopimuksen mukaisena ja tosiasiallisena ainoana tarkoituksena oli pääomasijoitustoiminnan harjoittaminen. Siten Ruotsiin perustettavan A AB:n osuutta vastaava osa C Ky:n saamasta tulosta oli tuloverolain 9 §:n 5 momentin nojalla veronalaista tuloa vain siltä osin kuin tulo olisi A AB:n suoraan saamana veronalaista, vaikka A AB:n osuutta vastaava osa mainitusta tulosta muodostui B Ky:n tulo-osuuden perusteella.

Ennakkoratkaisu verovuodelle 2019.

Tuloverolaki 9 § 5 ja 6 mom.

Ks. KVL 34/2018

Lainvoimainen