KVL:2019/44

Antopäivä
3.10.2019
Diaarinumero
VH/2033/02.05.04/2019
Kansainvälinen verotus, Lähdevero, Varojenjako, Vapaan oman pääoman rahasto

A Oyj suunnitteli sijoitetun vapaan omanpääoman rahastosta toteutettavaa varojenjakoa osakkeenomistajilleen. Hakemuksen mukaan ainakin noin 98 prosenttia A Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta oli muodostunut yhtiöön tehtyjen sijoitusten seurauksena.

Keskusverolautakunta totesi, että tuloverolain 33 a §:n 3 momentin nojalla A Oyj:n osakeyhtiölain (624/2006) 13 luvun 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidettiin Suomen sisäisessä verolainsäädännössä osinkona, josta rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n nojalla tuli suorittaa lähdevero. Kun lisäksi otettiin huomioon, että hakemuksessa kuvatussa tilanteessa A Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon seurauksena osakkeenomistajien osakkuusasema yhtiötä tai toisia osakkeenomistajia kohtaan ei muuttunut, keskusverolautakunta katsoi, että varojenjakoa oli pidettävä ennakkoratkaisussa tarkoitettuja verosopimuksia sovellettaessa tulona, joka oli saatu osakkeista.

Ennakkoratkaisu vuosille 2019-2021.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 §

Tuloverolaki 33 a § 3 mom.

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 10 artiklan 7 kohta

Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 10 artiklan 5 kohta

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 10 artiklan 6 kohta

Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 10 artiklan 3 kohta

Suomen hallituksen ja Australian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohta

Suomen tasavallan ja Meksikon yhdysvaltojen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 10 artiklan 3 kohta sekä 21 artiklan 1 kohta

(Pykäläviittaus korjattu 15.11.2019)

KHO 25.11.2020 T 4276 (ei muutosta)