KVL:2019/45

Antopäivä
3.10.2019
Diaarinumero
VH/2304/02.05.04/2019
Henkilökohtaisen tulon verotus, Kotitalousvähennys, Hälytysjärjestelmän asennus

Hakija oli asennuttanut kotinaan käyttämäänsä omakotitaloon B Oy:n tarjoaman kodin hälytysjärjestelmän, joka käsitti valvontalaitteiston, ympärivuorokautisen hälytyskeskusvalvonnan sekä tarvittaessa suoritettavat vartijakäynnit. Hakijan hankkiman hälytysjärjestelmän aloituspaketti oli maksanut yhteensä 1.469,99 euroa, johon hakemusasiakirjojen mukaan sisältyi hakijan kotona tehtävää asennus- ja muuta työtä 496,00 euroa. Tämän lisäksi hakija alkoi maksaa B Oy:lle kuukausittaista palvelumaksua, joka kattoi B Oy:n omistukseen jäävien valvontalaitteiden vikahuollot sekä ympärivuorokautisesta valvonnasta ja mahdollisista vartijakäynneistä aiheutuvat kustannukset.

Kun otettiin huomioon, että hakemuksessa esitetyn perusteella hakijan hankkimaa turva- ja hälytysjärjestelmää voitiin pitää luonteeltaan taloteknisenä perusparannuksena sekä se, että oikeus- ja verotuskäytännön perusteella tällaisiin järjestelmiin liittyviä koneita ja laitteita ei ollut pidetty tuloverolain 127 a §:n 2 momentissa tarkoitettuina kodin koneina tai laitteina, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatut turva- ja hälytysjärjestelmälaitteiden asentamisesta johtuvat työt olivat hakijan verotuksessa tuloverolain 127 a §:n 1 momentissa tarkoitettua kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä.

Ennakkoratkaisu verovuodelle 2019.

Tuloverolaki 127 a §

Ään. 5-2

KHO 15.9.2020 T 3662 (ei muutosta)