KVL:2019/21

Antopäivä
29.5.2019
Diaarinumero
VH/2902/02.05.04/2018
Arvonlisävero, Tavaran käsite, Palvelun käsite, Tavaran luovutus, Palvelun suoritus

A Oy tarjosi kokonaissuoritteita, jotka saattoivat sisältää esimerkiksi seuraavat vaiheet: Asiakas toimitti A Oy:lle asiakirjan sisältöä koskevat tiedot esimerkiksi XML-tiedostoina. A Oy jalosti tiedon asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakirja esimerkiksi muokattiin asiakkaan brändi-ilmeen mukaiseen ulkoasuun logoineen, fontteineen ja muine asetteluineen. Tämän jälkeen A Oy muodosti tulostustiedoston ja tulosti asiakirjan joko mustavalkoisena tai värillisenä, 1- tai 2-puoleisesti. Tämän jälkeen asiakirja kuoritettiin. Suoritteeseen sisältyivät myös lajittelu ja jakelu. Jakelussa käytettiin alihankkijoita.

Kokonaissuoritteen merkittävimmät osatekijät muodostuivat palveluiden suorituksista. Suoritteeseen ei sisältynyt aineellisen omaisuuden siirtoa hyödykkeen ostajalle siten, että kyse olisi ollut tavaran luovutuksesta. Hyödykkeen myyntiä oli siten pidettävä arvonlisäverolain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettuna palvelun myyntinä.

Ennakkoratkaisu ajalle 29.5.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 17 § ja 18 §
Laki Verohallinnosta 14 § 1 mom
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 14 artikla 1 kohta ja 24 artikla 1 kohta
EUT asiassa C-88/09 (Graphic Procédé)

Lainvoimainen