Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

KVL:2018/31

Antopäivä
15.6.2018
Diaarinumero
A16/8210/2018
Arvonlisävero, Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, Hammasproteesi, Myynti hammasteknikon ominaisuudessa, Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen suorittamisen yhteydessä luovutettu tavara

A Oy myi tehdasvalmisteisia implantteja, implanttiin kiinnitettäviä proteettisia jatkeita ja kiinnitysruuveja. A Oy:n palveluksessa oli hammasteknikkoja.

Implantteja, jatkeita ja kiinnitysruuveja oli pidettävä hammasproteesin osina. Vaikka kyse olikin tehdasvalmisteisista hammasproteesin osista, voitiin yhtiön palveluksessa olevien hammasteknikkojen katsoa vastaavan omalla ammattitaidollaan siitä, että nämä hammasproteesin osat vastasivat laadultaan hammasteknikon valmistamia hammasproteesin osia. Yhtiön katsottiin siten toimivan hammasteknikon ominaisuudessa hammasproteesin osat myydessään. Hammasproteesin osien myynnistä ei tullut suorittaa arvonlisäveroa AVL 36 §:n 3 kohdan perusteella.

A Oy myi myös työvälineitä kuten poria, ruuvimeisseleitä ja luun muokkaukseen käytettäviä instrumentteja. Lisäksi A Oy myi tarveaineita kuten haavojen paranemista edistävää geeliä ja kalvoja, kollageenitäytteitä sekä eläinperäistä ja keinotekoista luuainesta.

A Oy:n myymät työvälineet ja tarveaineet eivät olleet hammasproteeseja. A Oy ei suorittanut AVL 34 §:ssä ja 35 §:ssä tarkoitettuja terveyden- ja sairaanhoitopalveluja, joten työvälineitä ja tarveaineita ei voitu katsoa luovutetun terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen luovuttamisen yhteydessä. Työvälineiden ja tarveaineiden myynti ei ollut siten arvonlisäverotonta AVL 36 §:n 5 kohdan perusteella. Työvälineiden ja tarveaineiden myynnistä tuli suorittaa arvonlisäveroa AVL 1 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella.

Ennakkoratkaisu ajalle 15.6.2018-31.12.2019.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 17 §, 34 §, 35 §, 36 § 3 kohta ja 5 kohta
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 132 artikla 1 kohta e alakohta
EUT asiassa C-401/05 (VDP Dental Laboratory NV)

Lainvoimainen

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2018