KVL:2018/18

Antopäivä
16.3.2018
Diaarinumero
A6/8210/2018
Arvonlisävero, Suoritettava vero, Verokanta, Liikuntapalvelu

Asiassa oli kysymys AVL 85 a §:n 1 momentin 3 kohdan soveltuvuudesta erilaisten palvelujen tarjoamiseen. Ratkaistaessa sitä, oliko myytävässä palvelussa kyse liikunnan mahdollistavasta palvelusta vai opetuksesta, huomioon on otettava harjoitettavan liikuntalajin tai liikuntamuodon sisältö ja olosuhteet, joissa palvelu suoritetaan. Arvioinnissa huomioidaan myytävään palveluun sisältyvän opetuksen ja ohjauksen määrä, laatu ja merkitys ostajalle. Toisin sanoen, asiassa oli ratkaistava se, voitiinko hakemuksessa kuvatut palvelut katsoa ensisijaisesti palveluiksi, joilla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen.

Hakijan myydessä ohjattua harjoittelua kuntosalissa ja uima-altaassa kehitysvammaisille, ylipainoisille sekä toiminta- ja liikuntakyvyltään rajoittuneille henkilöille, kyse oli liikunnan mahdollistamisesta ryhmässä. Kun ohjauksen määrä oli vähäistä ja välttämätöntä perusteiden opastusta ja valvontaa, kyse oli arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta mahdollisuuden antamisesta liikunnan harjoittamiseen.

Hakijan myydessä ohjattuja tuolijumppatunteja, tasapaino- ja voimaharjoittelua sekä XXL-jumppatunteja, kyse oli liikunnan mahdollistamisesta ryhmässä. Kun ohjauksen määrä oli vähäistä ja välttämätöntä perusteiden opastusta ja valvontaa, kyse oli arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta mahdollisuuden antamisesta liikunnan harjoittamiseen.

Hakija myi senioreille tarkoitettuja kursseja. Kurssit sisälsivät liikunta- ja ravintoneuvontaa. Kursseilla oli kaksi henkilökohtaista tapaamista ja viisi pienryhmätapaamista liikunnanohjaajan kanssa. Kurssin keskeinen sisältö muodostui asiakkaiden ohjauksesta, neuvonnasta ja motivoinnista. Tätä ohjausta oli sen sisältö ja määrä huomioon ottaen pidettävä palvelun pääasiallisena sisältönä. Kurssin myyntiin ei voitu soveltaa arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua alennettua verokantaa.

Hakija myi lasten vesiseikkailutunteja ja kehitys- ja kuulovammaisten lasten vesiliikuntatunteja. Lasten vesiseikkailutunti koostui erilaisista tehtävistä, tekniikkaradoista, hengenpelastukseen ja taitouintiin liittyvistä harjoituksista. Kehitys- ja kuulovammaisen lasten vesiliikunnassa oli kyse uinti- ja vesiliikuntataidon valmiuksien kehittämisestä turvallisissa olosuhteissa vamma-aste huomioiden. Kun kysymys oli liikunnan mahdollistamisessa ryhmän muodossa, kyse oli arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta mahdollisuuden antamisesta liikunnan harjoittamiseen.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.3.2018–31.12.2019
Arvonlisäverolaki 1, 84 §, 85 a §, 190 a §

Äänestys 6-2

Lainvoimainen