KVL:2017/52

Antopäivä
6.10.2017
Diaarinumero
A63/8210/2017
Arvonlisävero, Sovellettava verokanta, Aikakauslehden käsite , Kirjan käsite

A Oy myi ristikkoja ja kryptoja, joista osa ilmestyi neljä kertaa vuodessa ja osa kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi A Oy:n tuotevalikoimaan kuului ristikkokirjaksi kutsuttu tuote.

Ristikkoja ja kryptoja oli pidettävä AVL 85 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuina aikakauslehtinä silloin, kun ne olivat sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja aikakautisia julkaisuja eli silloin, kun niitä julkaistiin vähintään neljä kertaa vuodessa. Aikakauslehtinä pidettäviin irtonumeroina myytyihin ristikkoihin ja kryptoihin sovellettiin yleistä 24 %:n arvonlisäverokantaa.

Ristikot ja kryptot vastasivat sisältönsä puolesta kirjoja. Niiden voitiin myös muotonsa puolesta katsoa vastaavan kirjoja. Ristikkoja ja kryptoja oli pidettävä AVL 85 a §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettuina kirjoina silloin, kun niitä julkaistiin harvemmin kuin neljä kertaa vuodessa.

Ennakkoratkaisu ajalle 6.10.2017–31.12.2018.

Arvonlisäverolaki 84 §, 85 a § 1 momentti 7 ja 8 kohta ja 3  momentti

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 98 artikla 1 kohta ja  2 kohta 1 alakohta sekä liite III 6 kohta

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annettu laki(2003/460) 2 § 1 momentti 5 kohta ja 4 § 1 momentti

KHO 28.12.2018, T 6224 lyhyt ratkaisuseloste (osittain kumottu)