KVL:2017/49

Antopäivä
15.9.2017
Diaarinumero
A56/8210/2017
Arvonlisävero, Kuntapalautus, Pelastusajoneuvon käyttö pelastushenkilöstön varallaolon aikana

Osa A:n kaupungin pelastuslaitoksen päätoimisesta ja sivutoimisesta henkilöstöstä osallistui varsinaisen virka-ajan ulkopuolella hälytysvalmiuden ylläpidon edellyttämään varallaoloon. Varallaolo oli välttämätöntä pelastuslaitoksen vastuulla olevalle pelastustoiminnan johtamiselle ja hälytyksiin vastaamiselle niillä alueilla, joilla ei ollut vakinaista koko vuorokauden vuoden jokaisena päivänä (24/7) miehitettynä olevaa paloasemaa.

Varallaolevasta pelastushenkilöstöstä kerralla kolmella henkilöllä oli velvollisuus käyttää varallaoloaikana pelastusajoneuvoa. Pelastushenkilöstön käytössä olevaa pelastusajoneuvoa, joka saattoi olla rekisteröity henkilö- tai pakettiautoksi, käytettiin varallaolon aikana myös varallaolijan pakottaviin henkilökohtaisiin ajoihin. Pelastusajoneuvon käyttö tällaisessa tilanteessa johtui siitä, että varallaolija oli velvollinen lähtemään hälytykseen välittömästi ja siksi hänellä oli pelastusajoneuvossa aina mukana mm. virka- ja suojavaatteet sekä muut hälytyksessä tarvittavat laitteet ja välineet.

Kysymyksessä oli sellainen varallaolon aikana tapahtuva pelastusajoneuvon käyttö, joka palveli A:n kaupungille kuuluvia tarkoituksia mahdollistaen pelastustoiminnan lakisääteisen järjestämisen mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä mahdollisimman nopean valmiuden vastata hälytyksiin. Pelastuslaitoksen henkilökunnan pelastusajoneuvoilla varallaolon aikana suorittamat pakottavat henkilökohtaiset ajot liittyivät kiinteästi pelastuslaitoksen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja hälytysvalmiuden ylläpitoon mahdollistaen varallaolojärjestelmän olemassaolon, ja tapahtuivat siten työn luonteen ja vaatimusten vuoksi sellaisissa erityisissä olosuhteissa, joiden perusteella ajoneuvoihin liittyviin hankintoihin sisältyvät kustannukset eivät olleet arvonlisäverolain 114 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla vähennyskelvottomia. A:n kaupungilla oli näin ollen oikeus saada palautuksena hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa pelastusajoneuvoihin liittyviin hankintoihin sisältyneet arvonlisäverot, myös sellaisten pelastusajoneuvojen osalta joita käytettiin hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa pelastushenkilöstön varallaolon aikana.

Ennakkoratkaisu ajalle 15.9.2017–31.12.2018

Arvonlisäverolaki 114 § 1 mom 5 kohta, 117 § ja 130 §

KHO 24.10.2018, T 4894 (ei muutosta).