KVL:2017/46

Antopäivä
25.8.2017
Diaarinumero
A49/8210/2017
Arvonlisävero, Verovelvollisuusryhmä, Pääliike ja sivuliike, Yksi arvonlisäverovelvollinen

A oli Iso-Britanniaan sijoittautunut yhtiö. Yhtiön pääliike kuului verovelvollisuusryhmään Iso-Britanniassa. A:lla oli sivuliike Suomessa. Asiassa oli kyse A:n Suomeen sijoittautuneen sivuliikkeen Iso-Britanniaan sijoittautuneelle pääliikkeelle suorittamien palvelujen arvonlisäverokäsittelystä.

A:n Suomeen sijoittautuneen sivuliikkeen suorittaessa palveluja A:n Iso-Britanniaan sijoittautuneelle pääliikkeelle, joka kuului Iso-Britanniassa verovelvollisuusryhmään, palvelut katsottiin suoritetuiksi verovelvollisuusryhmälle. Kyse oli siten kahden arvonlisäverovelvollisen välisestä AVL 18 §:ssä tarkoitetusta myynnistä. Tähän myyntiin kohdistuvien hankintojen arvonlisäverot olivat vähennys- tai palautuskelpoisia AVL 102 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 131 §:n edellytysten täyttyessä.  

Ennakkoratkaisu ajalle 25.8.2017-31.12.2018.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 13 a § 1 momentti, 18 § 2 momentti, 102 § 1 momentti 1 kohta, 131 § Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 11 artikla EUT asiassa C-7/13 (Skandia America Corp. (USA), filial Sverige)

Lainvoimainen