KVL:2017/16

Antopäivä
10.3.2017
Diaarinumero
A105/8210/2016
Henkilökohtaisen tulon verotus, Urheilutulo, E-urheilu, Tietokonepeli

Hakemusasiakirjojen mukaan hakija hankki elantonsa pelaamalla päätoimisesti tietokonepeliä, jossa hän edusti yhdysvaltalaisen A LLC:n organisoimaa joukkuetta. Hakijan ja A LLC:n välillä solmitun pelaajasopimuksen mukaan hakija oli sitoutunut pelaamaan kyseisen pelin turnauksissa A:n joukkueessa. Lisäksi pelaajasopimus velvoitti hakijaa osallistumaan myös muun muassa joukkueen järjestämiin harjoituksiin, markkinointitilaisuuksiin, haastatteluihin sekä kuvauksiin. A LLC maksoi hakijalle kuukausittaista palkkiota, jonka ohella hakija oli oikeutettu erinäisiin muihinkin palkkioihin sekä osuuteen turnauspalkinnoista.

Keskusverolautakunta totesi, että laajasti käsitettynä urheilulla voidaan fyysisten urheilulajien ohella tarkoittaa myös henkisiä taitolajeja, joissa menestyminen perustuu ensisijaisesti muuhun kuin fyysisenä pidettävään suoritukseen. Kun lisäksi otettiin huomioon urheilutulojen jaksottamista koskevan sääntelyn tarkoitus sekä hakijan kilpailumenestykseen perustuva tulonmuodostus, keskusverolautakunta katsoi, että hakijan tietokonepelin pelaamisesta saamat palkintotulot sekä kuukausittainen palkkio olivat tuloverolain 116 a §:n 2 momentin mukaista urheilutuloa, joka voidaan muiden laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä siirtää urheilijarahastoon. Ennakkoratkaisu verovuosille 2017 ja 2018.

Tuloverolaki 116 a §

Lainvoimainen.

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.