KVL:2017/7

Antopäivä
3.2.2017
Diaarinumero
A1/8210/2017
Arvonlisävero, Verollinen myynti, Liikuntapalvelu, Yksilöliikunta ja pienryhmäliikunta, Verokanta

Hakija tarjosi asiakkailleen yksilö- ja pienryhmäliikuntapalveluja. Asiakkaat maksoivat palveluista tuntiperusteisesti tai pakettihinnan ostaessaan tietyn määrän tunteja. Asiakkailla oli oltava lisäksi voimassaoleva salijäsenyys hakijan omistamaan kuntokeskukseen. Asiakas maksoi hakijalle erikseen salijäsenyydestä, joka oikeutti asiakkaan käyttämään hakijan omistamaa kuntokeskusta.

Asiassa oli kysymys siitä, olivatko hakijan yksilöliikuntapalvelut ja pienryhmäliikuntapalvelut sellaisia liikunnan harjoittamisen mahdollistavia palveluja, joihin voitiin soveltaa AVL 85 a §:n mukaista alennettua verokantaa vai sovellettiinko palvelun myyntiin yleistä verokantaa. Ratkaistaessa sitä, oliko myytävässä palvelussa kyse ohjatusta liikunnasta vai opetuksesta, huomioon oli otettava harjoitettavan liikuntalajin tai liikuntamuodon sisältö ja olosuhteet, joissa palvelu suoritettiin. Arvioinnissa oli huomioitava myytävään palveluun sisältyvän opetuksen ja ohjauksen määrä, laatu ja merkitys ostajalle.

Kuntosaliharjoittelu voitiin katsoa esimerkiksi tyypillisesti itsenäisesti harjoitettavasta liikuntamuodosta. Itsenäisesti harjoitettavien liikuntamuotojen osalta liikunnan mahdollistava palvelu voitiin katsoa sisältävän lähtökohtaisesti liikuntatilan, kuten liikuntasalin tai kuntosalin, käyttöoikeuden mahdollistaen tällaisen tilan käytön. Hakijan asiakkailla oli jo ennen yksilöliikunta- tai pienryhmäliikuntapalvelujen ostamista tosiasiallinen mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen hakijan omistamissa kuntokeskuksen tiloissa. Hakijan erikseen myymät yksilöliikunta- ja pienryhmäpalvelut olivat luonteeltaan opettavia, tukevia ja yksilöä motivoivia keskittyen osallistujien mahdollisuuksiin kehittyä, eivät liikunnan harjoittamisen mahdollistavia palveluja.

Kun hakijan myymät yksilöliikunta- ja pienryhmäliikuntapalvelut eivät olleet sellaisia AVL 85 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja, joilla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, hakijan oli suoritettava arvonlisäveroa AVL 84 §:n mukaisesti yleisen verokannan mukaan.

Ennakkoratkaisu ajalle 3.2.2017 – 31.12.2018

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 84 § sekä 85 a § 1 mom 3 kohta

KHO 6.2.2018, T 525 (ei muutosta)