KVL:2016/26

Antopäivä
13.5.2016
Diaarinumero
A27/8210/2016
elinkeinotulon verotus, osittaisjakautuminen, liiketoimintakokonaisuus, aravarajoituslaista vapautuva vuokrauskohde

A Oy oli aravayhtiö, joka omisti ja hallinnoi neljää aravarajoituslain alaista asunto-osakeyhtiötä, joista kukin omisti vuokrakerrostalon. Näistä asunto-osakeyhtiöistä As Oy B oli vapautumassa aravarajoituslain alaisuudesta vuoden 2016 aikana. A Oy:n oli tarkoitus siirtää As Oy B osakkeet ja tähän toimintaan liittyvät muut varat sekä velat perustettavalle uudelle asunto-osakeyhtiölle.

Järjestelyssä siirrettävän, aravarajoituslain alaisuudesta vapautuvan vuokrauskohteen katsottiin aravarajoituslain sääntely huomioon ottaen muodostavan A Oy:n muusta vuokraustoiminnasta erillisen liiketoimintakokonaisuuden ja osittaisjakautumiseen sovellettiin EVL 52 c §:n säännöksiä.

Ennakkoratkaisu vuosille 2016 ja 2017.

Laki elinkeinotoiminnan verottamisesta 52 c §

Lainvoimainen