KVL:2016/10

Antopäivä
11.3.2016
Diaarinumero
A4/8210/2016
arvonlisävero, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, ulkoistettu palvelu, kuntapalautus

Kunta oli ulkoistanut järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen A Oy:lle. Kunta osti tähän toimintaan liittyen hoitotarvikkeita ja lääkkeitä sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Hoitotarvikkeet ja lääkkeet käytettiin luovutettaessa sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Hoitotarvikkeet ja lääkkeet säilyivät koko ajan kunnan omistuksessa.

Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden hankinnassa oli kyse kunnan hankinnasta kuntapalautukseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden katsottiin siten tulevan kunnalle AVL 130 §:ssä tarkoitettuun kuntapalautukseen oikeuttavaan käyttöön ja säilyvän tässä käytössä.

Ennakkoratkaisu ajalle 11.3.2016–31.12.2017.

Arvonlisäverolaki 130 §

Lainvoimainen