KVL:2016/8

Antopäivä
26.2.2016
Diaarinumero
A87/8210/2015
henkilökohtaisen tulon verotus, henkilökuntaetu, toimialakohtainen henkilökunta-alennus

A Oy oli konsernin emoyhtiön B Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissa oli kolme alakonserneihin jaettua toimialaa, joista yhden emoyhtiö A Oy oli.

A Oy antoi henkilöstölleen henkilökunta-alennuksen yhtiön omaan toimialaan liittyvistä tuotteista. B Oy:n muut tytäryhtiöt C Oy ja D Oy eivät antaneet vastaavanlaisia henkilökunta-alennuksia omiin toimialoihinsa liittyvistä tuotteista.

A Oy:n ja C Oy:n oli tarkoitus sulautua B Oy:öön. Sulautumisen jälkeen A Oy:n harjoittaman toimialan henkilökunta saisi edelleen henkilökunta-alennuksen, jollaista B Oy:n muu henkilökunta ei tulisi lainkaan saamaan. TVL 69 §:n 1 momentin sanamuodon mukaan siinä verovapaaksi säädettyjen henkilökuntaetujen tulee olla koko henkilökunnan käytettävissä. Koska hakemuksessa tarkoitettu henkilökunta-alennus ei olisi edellä todetun sulautumisen jälkeen enää koko henkilökunnan käytössä, sitä ei tämän vuoksi pidetty TVL 69 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna verovapaana henkilökunta-alennuksena.

Ennakkoratkaisu vuosille 2016 ja 2017. Äänestys 4-3

Tuloverolaki 69 § 1 mom 2 kohta

KHO T 1486 31.3.2017, Vuosikirja. (kumottu osittain)