KVL:2015/36

Antopäivä
16.10.2015
Diaarinumero
A51/8210/2015
arvonlisävero, poikkeukset myynnin verollisuudesta, rahoituspalvelu, sijoitusrahasto, hallinnointipalvelu, myynti toiselle hallinnointiyhtiölle

Pääomarahaston hallinnointiyhtiö A myi hallinnointipalveluja toiselle pääomarahaston hallinnointiyhtiö B:lle. B:n hallinnoima rahasto täytti arvonlisäverodirektiivissä tarkoitetun erityisen sijoitusrahaston edellytykset. Oikeuskäytännön perusteella hallinnointiyhtiö voi ulkoistaa osan tai kaiken tehtävistään. Myöskään vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki ei estä tehtävien ulkoistamista toiselle hallinnointiyhtiölle. Ulkoistetut tehtävät ovat verottomia samojen edellytysten täyttyessä, kuin jos rahaston oma hallinnointiyhtiö itse myisi nämä palvelut rahastolle. A:n myymät palvelut B:lle muodostavat tämän hallinnoiman erityisen sijoitusrahaston kannalta erillisen kokonaisuuden sekä ovat erityisiä ja olennaisia tekijöitä rahaston hallinnoinnin kannalta. Hallinnointiyhtiö A:n ei tullut suorittaa arvonlisäveroa toiselle hallinnointiyhtiö B:lle myymistään palveluista arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja arvonlisäverolain 42 §:n perusteella.  

Ennakkoratkaisu ajalle 16.10.–31.12.2016.
Arvonlisäverolaki 1 §:n 1 momentin 1 kohta, 41 § ja 42 §
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artiklan 1 kohdan g alakohta
Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-363/05, JPMorgan Fleming Claverhouse; C-169/04, Abbey National plc ja Inscape Investment Fund ja C-275/11, GfBk
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista 1 luvun 1 §, 2 § ja 3 §; 2 luvun 1 §; 4 luvun 1 § ja 2 §; 5 luvun 1 § ja 2 §; 10 luvun 1 §

lainvoimainen