KVL:2016/5

Antopäivä
12.2.2016
Diaarinumero
A91/8210/2015
henkilökohtaisen tulo verotus, arvioidun puunmyyntisaatavan kauppa, tulojen ja menojen jaksotus

Metsätilan omistavan A:n tarkoituksena oli myydä tilaltaan puuta niin sanottuina pystykauppoina. A aikoi myydä pankille metsänhakkuusopimukseen perustuvasta arvioidusta kauppahintasaatavastaan 80 prosentin osuus. Arvioidun puunmyyntisaatavan kauppaehtojen mukaan kaikki puunmyyntisaatavaan perustuvat oikeudet siirtyvät pankille, jolla oli oikeus siirtää ostamansa puunmyyntisaatava kolmannelle osapuolelle A:ta kuulematta. Sopimuksen mukaan A ei ollut vastuussa pankille puun ostajan mahdollisesta maksukyvyttömyydestä.

Arvioidun puunmyyntisaatavan kauppahinta oli puunmyyntisaatavan pääoma vähennettynä pankin perimillä koroilla ja käsittelymaksuilla. Pankki veloitti puunmyyntisaatavan pääomalle laskettavan koron ja käsittelymaksut A:lta kolmen kuukauden välein jälkikäteen siihen päivään asti, jolloin pankki sai puun ostajalta suorituksen puunmyyntisaatavalle. Jos metsänhakkuusopimukseen perustuva lopullinen kauppahinta jäi alle pankille siirretyn puunmyyntisaatavan määrän, oli A sopimusehtojen mukaan velvollinen palauttamaan erotuksen pankille tai puun ostajalle.

Puunmyyntisaatavaa koskevan kaupan sopimusehdot huomioon ottaen puunmyyntisaatavan myyntiä pankille pidettiin laskusaatavan kauppana. Käteis- eli kassaperiaatteen mukaisesti A:lle syntyi metsätalouden pääomatuloa silloin, kun pankki maksoi puunmyyntisaatavan kauppahinnan hänelle. A:lla oli oikeus vähentää metsätalouden menoinaan pankin veloittamat korot ja käsittelymaksut sekä mahdollinen kauppahinnan palautus pankille sen vuoden verotuksessa, jona hän suoritti kyseisen maksun. Ennakkoratkaisu vuosille 2016 ja 2017.

Tuloverolaki 43 § 1 mom., 56 § ja 110 § 1 mom.

Lainvoimainen