KVL:2015/47

Antopäivä
4.12.2015
Diaarinumero
A71/8210/2015
henkilökohtaisen tulon verotus, ulkomainen yritysjärjestely, suomalainen osakkeenomistaja

Suomessa yleisesti verovelvollinen A oli omistanut yhdysvaltalaisen X Inc.:n osakkeita. Ennen hakemuksessa tarkoitettua yritysjärjestelyä X Inc. oli omistanut Y Inc.:n osakkeet, joka puolestaan oli omistanut yritysjärjestelyä varten perustetun niin sanotun sulautumisyhtiön osakkeet.  Hakemuksessa tarkoitetussa järjestelyssä ensin sulautumisyhtiö sulautui X Inc.:iin. Tämän jälkeen X Inc.:n osakkeenomistajien omistamat osakkeet vaihtuivat Y Inc.:n osakkeiksi ja järjestelyn seurauksena Y Inc. omisti kaikki X Inc.:n osakkeet.

Koska hakemuksessa tarkoitetussa X Inc.:n ja Y Inc.:n välisessä järjestelyssä ei ollut kysymys sulautumisesta, jossa sulautuva yhtiö siirtää kaikki varansa ja velkansa vastaanottavalle yhtiölle, ei A:n verotuksessa sovellettu sulautumista koskevia periaatteita. Kun kysymyksessä ei myöskään ollut elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:ssä tarkoitettu osakevaihto, A:n omistamien X Inc.:n osakkeiden vaihtaminen Y Inc.:n osakkeiksi katsottiin A:n verotuksessa luovutukseksi, joka realisoi luovutusvoiton tai –tappion. Ennakkoratkaisu vuosille 2015 ja 2016.

Tuloverolaki 45 §, 46 § ja 50 §

lainvoimainen