KVL:2015/46

Antopäivä
4.12.2015
Diaarinumero
A65/8210/2015
tuloverotus, säätiö, tytäryhtiösulautuminen

Säätiö X omisti kaikki A Oy:n ja B Oy:n osakkeet. A Oy:n ja B Oy:n oli tarkoitus sulautua säätiöön säätiölain(2015/487) 11 luvussa ja osakeyhtiölain 16 luvussa tarkoitetulla tavalla. Kun elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sulautumista koskevia säännöksiä voidaan soveltaa myös säätiöihin ja säätiö X omisti kaikki sulautuvien yhtiöiden osakkeet säätiölain 11 luvun 2 §:n edellytyksen mukaisesti, sulautumiseen sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 b §:n sulautumista koskevia säännöksiä. Ennakkoratkaisu vuosille 2015 ja 2016.  

Laki elinkeinotoiminnan verottamisesta 52 § 1 mom, 52 a § 2 mom ja 52 b §

Tuloverolaki 3 §

Lainvoimainen