KVL:2014/42

Antopäivä
1.10.2014
Diaarinumero
A59/8210/2014
arvonlisävero, ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleva vesialus, lastaus- ja purkupalvelu

X Oy suoritti satamassa erilaisia palveluja, jotka kohdistuivat ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleviin vesialuksiin ja niiden lastiin. Yhtiö suoritti esimerkiksi lastin purkua laivasta ja lastin lastausta laivaan koskevia nostopalveluja. X Oy myi nostopalvelun huolintaliikkeelle tai kuljetusliikkeelle. Huolintaliike tai kuljetusliike myi nostopalvelun edelleen varustamolle tai lastin haltijalle. X Oy ei voinut soveltaa nostopalvelun myyntiin huolintaliikkeelle tai kuljetusliikkeelle AVL 71 §:n 3 kohdan vapautussäännöstä. Nostopalvelusta ei ollut kuitenkaan suoritettava arvonlisäveroa AVL 71 §:n 1 kohdan perusteella, kun nostopalvelu koski EU:n ulkopuolelle kuljetettavaa lastia eikä AVL 71 §:n 2 kohdan perusteella, kun kyse oli lastaus- ja purkupalvelusta, jonka arvo luettiin maahan tuodun tavaran veron perusteeseen. Ennakkoratkaisu ajalle 1.10.2014-31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 71 § 1 kohta, 2 kohta ja 3 kohta

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 144 artikla, 146 artiklan 1 kohdan e alakohta, 148 artiklan a alakohta, c alakohta, d alakohta

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-181/04-C-184/04 (Elmeka NE)

KHO T 3129 30.6.2017 (kumottu)