KVL:2015/7

Antopäivä
20.3.2015
Diaarinumero
A13/8210/2015
elinkeinotulon verotus, tulojen jaksotus, ohjelmiston määräaikainen käyttöoikeus

A Oy myi ohjelmistopalvelua, jossa asiakas käytti A Oy:n kehittämää ohjelmistoa web-selaimella. Ohjelmistopalveluun liittyi A Oy:n tarjoama käyttäjätuki sekä ohjelmistojen ja niiden palvelinympäristöjen ylläpito. Sopimusehtojen mukaan hakemuksessa tarkoitettu online-palvelusopimus oli voimassa 12 kuukautta tilauspäivästä. Sopimus uudistui automaattisesti, ellei toinen osapuoli irtisanonut sitä kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.  Sopimuskauden maksu suoritettiin heti sopimuskauden alussa, mutta maksun määrä saattoi muuttua kesken sopimuskauden erikseen sovituin edellytyksin.

Kaikki A Oy:n asiakkaalleen tarjoamaan aineistoon ja muuhun materiaaliin liittyvät tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet säilyvät sopimuksen mukaan A Oy:n yksinomaisena omaisuutena. Palvelun tilaaja sai hakijan tarjoamiin online-palveluihin käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloaikana siinä määritetyillä ehdoilla ja rajoituksilla.

Koska kysymyksessä oli ohjelmiston määräaikainen käyttöoikeuden luovutus, katsottiin A Oy:n kultakin sopimuskaudelta saamat ohjelmiston käyttöoikeustulot suoriteperusteisesti sen verovuoden tuotoksi, jona sopimuksenmukaista palvelua luovutettiin.

Verovuodet 2014 ja 2015.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 19 § 1 mom

Lainvoimainen