OmaVerossa on käyttökatko tiistaihin 24.11. Klo 9 asti. Lue lisää käyttökatkosta.

KVL:2014/45

Antopäivä
8.10.2014
Diaarinumero
A68/8210/2014
elinkeinotulon verotus, korkovähennysrajoitussäännösten soveltaminen, tasevertailu, sijoitusrahaston omistama konserni

Luxemburgilaisen sijoitusrahaston perustama holdingyhtiö X S.à.r.l. omisti enemmistön suomalaisen A Oy:n osakkeista ja oli näin ollen A Oy:n emoyhtiö. A Oy omisti kokonaan B Oy:n osakkeet. B Oy puolestaan omisti C Oy:n osakkeet.

A Oy oli suomalaisena emoyhtiönä laatinut Suomen kirjanpitolain mukaisen konsernitilinpäätöksen.

Hakemuksen mukaan sijoitusrahaston omistama holdingyhtiö X S.à.r.l. ei ollut Luxemburgin kansallisen lainsäädännön nojalla velvollinen laatimaan sellaista konsernitilinpäätöstä, johon olisi tullut sisällyttää suomalaiset yhtiöt.

A Oy ja sen tytäryhtiöiden muodostama konserni oli X S.à.r.l.:n omistama alakonserni. A Oy:n laatimaa alakonsernin konsernitilinpäätöstä ei voitu pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 3 momentissa tarkoitettuna konsernitilinpäätöksenä. Sillä seikalla, että X S.à.r.l. saattoi erityissäännöksen perusteella jättää laatimatta konsernitilinpäätöksen, johon suomalaiset yhtiöt sisältyivät, ei ollut asiassa merkitystä, koska yhtiö oli Luxemburgin kirjanpitolainsäädännön mukaan kirjanpitovelvollinen, joka voi laatia konsernitilinpäätöksen. Edellytyksen esittää konsernin emoyhtiön laatima konsernitase elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 3 momentissa tarkoitettuna selvityksenä, ei katsottu olevan ristiriidassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklassa säädetyn sijoittautumisvapauden kanssa. Ennakkoratkaisu vuosille 2014 ja 2015.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 18 a § 3 mom.

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 49 artikla

KHO: 2015 T 1784 lyhyt ratkaisuseloste (ei muutosta)