KVL:2014/23

Antopäivä
14.5.2014
Diaarinumero
A18/8210/2014
arvonlisävero, rakentamispalvelun oma käyttö, rakentamispalvelun myynti, perustajarakentaminen

Rakennushankkeen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi A Oy perusti kommandiittiyhtiön, jossa A Oy:n perustama osakeyhtiö oli vastuunalainen yhtiömies ja A Oy sen äänetön yhtiömies. Kun A Oy teki kommandiittiyhtiön kanssa urakkasopimuksen rakentamistyöstä, myyntiin ei sovellettu arvonlisäverolain 31 §:n 1 momentin säännöksiä rakentamispalvelun omaan käyttöön ottamisesta, vaan kyseessä oli arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu verollinen rakentamispalvelun myynti. Ennakkoratkaisu ajalle 14.5.2014-31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 20 §, 27 § 1 mom, 28 § 1 mom, 29 § 1 mom 1 kohta ja 31 §

Lainvoimainen