KVL:2014/17

Antopäivä
26.3.2014
Diaarinumero
A10/8210/2014
elinkeinotulon verotus, yritysmuodon muutos, osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi

Osakeyhtiö aiottiin osakeyhtiölain 19 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti muuttaa osuuskunnaksi, joka jatkaisi osakeyhtiön toimintaa. Kun osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi ei kuulu tuloverolain 24 §:n 1 momentin 1-5 kohdissa mainittuihin toimintamuodon muutoksiin eikä sitä voitu pitää 6 kohdassa tarkoitettuna näihin tilanteisiin rinnastettavana tapauksena, osakeyhtiön katsottiin purkautuvan verotuksessa. Osakeyhtiölle vahvistetut tappiot eivät siirtyneet vähennettäväksi osuuskunnan verotuksessa. Osakeyhtiön viimeisen verovuoden katsottiin päättyvän siihen, kun yritysmuodon muutos merkittiin kaupparekisteriin. Ennakkoratkaisu vuosille 2014 ja 2015.
                                                                                                                                                    
Tuloverolaki 24 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 51 c § ja 51 d §

KHO: 17.4.2015 T 1020 vuosikirja (ei muutosta)