KVL:2014/10

Antopäivä
19.2.2014
Diaarinumero
A85/8210/2013
elinkeinotulon verotus, korkovähennysrajoitussäännösten soveltaminen, tasevertailu, kuntakonserni

X:n kaupunki omisti enemmistön A Oy:n osakkeista. A Oy oli energiakonsernin emoyhtiö ja kuului tytäryhtiöineen X:n kaupungin kuntakonserniin.

X:n kaupunki ei julkisyhteisönä ollut kirjanpitolain säännösten mukaan kirjanpitovelvollinen eikä siten sellainen emoyritys, jolla olisi velvollisuus laatia kirjanpitolaissa tarkoitettu konsernitilinpäätös. A Oy:n energiakonsernin emoyhtiönä laatimaa konsernitasetta pidettiin näissä olosuhteissa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 3 momentissa tarkoitettuna konsernitaseena. Ennakkoratkaisu vuodelle 2014.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 18 a § 3 mom
LAINVOIMAINEN