KVL:2013/48

Antopäivä
16.10.2013
Diaarinumero
A73/8210/2013
elinkeinotulon verotus, kivituotteiden pesulaitos, korotetut poistot

A Oy harjoitti maa-ainesten jalostusta ja myyntiä. Yhtiö hankki vuonna 2013 kivituotteiden pesulaitoksen, joka sijaitsi avonaisella kivilouhoksella. Pesulaitosta ei pidetty sellaisena tuotannollisessa toiminnassa tehtaassa tai työpajassa käytettävänä koneena tai laitteena, josta voisi tehdä laissa tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013–2015 tarkoitettuja korotettuja poistoja. Ennakkoratkaisu vuosille 2013–2015.  

Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013-2015 1 § ja 4 § 1 mom
LAINVOIMAINEN