KVL:2013/35

Antopäivä
19.6.2013
Diaarinumero
A38/8210/2013
arvonlisävero, rahoituspalvelu, maksuliike, korttimaksujen toteuttamiseen liittyvä palvelu

X suoritti korttimaksujen toteuttamiseen liittyvän seuraavanlaisen palvelun: Maksukortilla maksettaessa maksupääte muodosti varmennuspyynnön X:n järjestelmään. Järjestelmä välitti varmennussanoman maksukortin myöntäjälle ja mahdollisen hyväksymissanoman takaisin maksupäätteelle. Tämän jälkeen maksupääte muodosti X:n järjestelmään maksusanoman, joka sisälsi maksun tiedot. X:n järjestelmässä maksusanomasta muodostui tilityssanoma. Jos maksukortti oli pankkikortti, X välitti tilityssanoman pankin järjestelmään. Tilityssanoma muodosti maksuliikekirjauksen, joka siirsi maksutapahtuman suuruisen rahamäärän kortinhaltijan tililtä korttimaksun vastaanottajalle. Jos maksukortti oli luottokortti, maksuliikekirjaus siirsi maksutapahtuman suuruisen rahamäärän pankin ns. settlement-tililtä korttimaksun vastaanottajalle. X muodosti maksutapahtuman perusteella laskutustiedot, joiden perusteella pankki laskutti luottokorttiasiakasta. X hallinnoi valtakirjalla pankin settlement-tiliä. X välitti ja vastaanotti maksutapahtumia koskevia viestejä myös kansainvälisen verkon kautta ja muodosti näiden viestien perusteella maksuliikekirjauksia. Edellä esitetyn lisäksi X:n myymään palvelukokonaisuuteen kuului myös maksukorttien valmistaminen, asiakaspalvelu, väärinkäyttötutkinta, sulkupalvelut ja reklamaatioiden käsittely.

X:n myymän palvelukokonaisuuden katsottiin sisältävän tietojen välittämisen lisäksi myös muita palveluja. X:n suorittamat palvelut aiheuttivat oikeudellisia ja taloudellisia muutoksia pankkien, maksukortin haltijan ja korttimaksun vastaanottajan välillä. Kun X vastasi korttimaksujen varmistamista ja toteuttamista koskevasta palvelusta kokonaisuudessaan, voitiin sen vastuun katsoa ulottuvan maksukortilla maksamisen erityisiin ja olennaisiin osatekijöihin. X:n suorittama palvelukokonaisuus muodosti siten erillisen kokonaisuuden, joka täytti arvonlisäverolaissa ja arvonlisäverodirektiivissä tarkoitetun rahoituspalvelun erityisiä ja olennaisia tehtäviä. Palvelua oli siten pidettävä AVL 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna maksuliikettä koskevana palveluna ja arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuna maksuja ja tilisiirtoja koskevana palveluna. Ennakkoratkaisu ajalle 19.6.2013-31.12.2014.

Arvonlisäverolaki 41 §, 42 § 1 mom 4 kohta
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta d alakohta
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-2/95 (Sparekassernes Datacenter (SDC)), C-350/10 (Nordea Pankki Suomi Oyj)
KHO 12.5.2014 T 1544 (ei muutosta)