KVL:2013/10

Antopäivä
6.3.2013
Diaarinumero
A85/8210/2012
elinkeinotulon verotus, arvonlisäverotus, ulkomainen yliopisto

EU-valtiosta oleva yliopisto aikoi tarjota yliopistotutkintoon johtavaa koulutusta Suomessa. Hakija oli kotimaassaan julkista rahoitusta saava yliopisto, joka oli siellä yliopistoja koskevan sääntelyn ja valvonnan alainen. Hakemuksen mukaan Suomessa järjestetyn opetuksen rahoitusrakenne vastasi vastaavan toiminnan rahoitusta yliopiston kotivaltiossa. Hakemuksessa tarkoitettu opetus vastasi yliopiston kotimaassaan lain nojalla järjestämää opetusta ja suoritettavat tutkinnot yliopiston siellä myöntämiä vastaavia tutkintoja.

Hakemuksessa tarkoitettua korkeakouluopetusta ei ollut pidettävä elinkeinotoiminnan harjoittamisena. Kysymys ei siten ollut Suomessa kiinteästä toimipaikasta harjoitetusta liikkeestä. Yliopisto-opetuksesta saadut tulot eivät olleet hakijayliopiston veronalaista tuloa Suomessa.

Suomalaisen yliopiston järjestämä suomalaisiin korkeakoulututkintoihin johtava opetus on AVL 40 §:n mukaan vapautettu arvonlisäverosta. Arvonlisäverotuksessa sovellettava neutraalisuusperiaate huomioon ottaen hakijayliopiston Suomessa järjestämä koulutus oli rinnastettava Suomessa lain nojalla järjestettyyn korkeakouluopetukseen. Hakijayliopisto ei siten ollut velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa hakemuksessa tarkoitetusta Suomessa tapahtuvasta koulutuspalvelun myynnistä.

Tuloverotuksen ennakkoratkaisu vuodelle 2012.
Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu ajalle 6.3.2013–31.12.2014.

Tuloverolaki 9 § 1 ja 3 momentti ja 10 §
Arvonlisäverolaki 39 § 1 mom ja 40 §
Sopimus Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 7 artikla    
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 132 artikla 1 kohta i alakohta

KHO 10.6.2014 T 1862 (ei muutosta)