KVL:2013/42

Antopäivä
18.9.2013
Diaarinumero
A30/8210/2013
elinkeinotulon verotus, otc-johdannaiset, keskusvastapuoliselvitys, nettoarvon tilitykset, menon ja tulon jaksotus

Hakija oli Euroopan parlamentin ja neuvoston OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4.7.2012 antamassa asetuksessa (N:o 648/2012)tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen toimija, jolla oli asetuksen nojalla velvollisuus siirtyä asetuksen mukaiseen OTC-johdannaisten keskusvastapuolimäärityksen käyttämiseen. Hakija oli sopinut X-pankin kanssa johdannaissopimusten keskusvastapuoliselvityksestä.

Hakemuksen mukaan keskusvastapuoliselvityksessä johdannaissopimuksen positiivinen tai negatiivinen arvonmuutos laskettiin jokaisena pankkipäivänä. Näin määritetty nettoarvon muutos tilitettiin seuraavana tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Nettoarvon tilitys oli hakemuksen mukaan ehdoton ja lopullinen. Näissä olosuhteissa hakijan saama positiivista arvonmuutosta vastaava nettoarvon tilitys katsottiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n nojalla sen verovuoden tuotoksi, jonka aikana kyseisen tilityksen määrä määritettiin. Hakijan suorittama negatiivista arvonmuutosta vastaava nettoarvon tilitys katsottiin saman lain 22 §:n 1 momentin nojalla sen verovuoden kuluksi, jonka aikana tilityksen määrä määritettiin. Ennakkoratkaisu vuosille 2013 ja 2014.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 19 § 1 mom ja 22 § 1 mom
Lainvoimainen