KVL:2012/53

Antopäivä
26.9.2012
Diaarinumero
A55/8210/2012
elinkeinotulon verotus, omaisuuslaji, käyttöomaisuusosakkeiden luovutus

A Oy kuului B-konserniin, joka toimi finanssialalla. A Oy omisti noin 16 prosenttia ulkomaisesta X-yhtiöstä. Kaikkiaan B-konsernin omistuksessa oli noin 21 prosenttia X:n osakkeista ja konserni oli suurin X:n osakkeenomistajataho.  X harjoitti kotivaltiossaan samaa toimintaa kuin A Oy Suomessa ja toinen B-konserniin kuuluva yhtiö omassa kotivaltiossaan.

X:n osakkeiden oli katsottava olevan pitkäaikaiseksi omistukseksi tarkoitettu B-konsernin liiketoimintaan liittyvä osakeomistus. X:n osakkeita oli näissä olosuhteissa pidettävä A Oy:n käyttöomaisuutena. A Oy saattoi luovuttaa osakkeet verovapaasti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n ja 6 b §:n nojalla. Ennakkoratkaisu vuosille 2012 ja 2013.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 § 1 mom 1 kohta, 6 b § ja 12 §

LAINVOIMAINEN