KVL:2012/39

Antopäivä
6.6.2012
Diaarinumero
A37/8210/2012
arvonlisävero, yliopisto, julkaisutoiminta, arvonlisäverovelvollisuus, liiketoiminta

Yliopisto X julkaisi 11 kertaa vuodessa ilmestyvää tiedelehteä, joka sisälsi tuoretta tutkimustietoa ja tutkijoiden näkemyksiä ajankohtaisista asioista. Lehden painoksesta 70 prosenttia jaettiin vapaakappaleina muun muassa X:n henkilökunnalle ja opiskelijoille, tiedotusvälineille, kirjastoille sekä toisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille. Varsinaisten maksullisten tilausten osuus painoksesta oli noin 12 prosenttia. Sen lisäksi lehti toimitettiin maksullisena osoitteellisena jakeluna X:n alumniyhdistyksen jäsenille. Yhdestä lehdestä saatava keskimääräinen tulo oli pienempi kuin vastaavat välittömät valmistuskustannukset. Lehden julkaisutoiminnan vuotuiset kustannukset ylittivät budjetoidut tilausmaksu- ja ilmoitustulot. Loppuosa kustannuksista katettiin X:n budjetista.

Kun otettiin huomioon lehden sisältö sekä ne tahot, joille lehteä jaettiin, julkaisutoiminnan katsottiin palvelevan X:lle yliopistolain 2 §:n 1 momentissa asetettua tehtävää. Suurin osa lehden painoksesta jaettiin vapaakappaleina ja pääosa korvausta vastaan tapahtuvasta luovutuksesta tapahtui alle omakustannushinnan. Koska ainoastaan pieni osa lehden julkaisutoiminnasta katettiin tilausmaksuilla ja ilmoitustuloilla, ei julkaisutoiminta tapahtunut ansiotarkoituksessa. Kun julkaisutoiminta liittyi yliopiston lakisääteisen tehtävän toteuttamiseen, sen ei katsottu tapahtuvan kilpailuolosuhteissa. X ei harjoittanut lehden julkaisutoimintaa AVL 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa, eikä sen tullut suorittaa arvonlisäveroa lehden luovutuksista ja tilausmaksuista. Ennakkoratkaisu ajalle 6.6.2012-31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 1 § ja 5a §

Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 2 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdat, 9 artiklan 1 kohta

Euroopan Unionin tuomioistuimen ratkaisu asiassa C-267/08 (SPÖ Landesorganisation Kärnten)

Lainvoimainen