Sähköiset asiointipalvelumme ovat pois käytöstä lauantaina 19.9. noin klo 7–15.30.

KVL:2012/45

Antopäivä
22.8.2012
Diaarinumero
A28/8210/2012
arvonlisävero, liiketoiminta, koulutuspalvelu

A Oy järjesti kaupallista yrityskoulutusta ja lakisääteistä, viralliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. A Oy:llä oli kaikki lakisääteisen koulutuksen järjestämiseen tarvittavat luvat sekä valtakunnallisen ammatillisen erikoisoppilaitoksen asema. Lisäksi A Oy toimi kunnan tai kuntayhtyminä toimivien alueellisten oppisopimuskeskusten järjestämässä lakisääteisessä koulutuksessa alihankkijana. A Oy:n itse järjestämiin koulutuksiin liittyvistä tuloista 90 prosenttia kertyi yrityskoulutuksesta.

A Oy ei tarjonnut yrityskoulutusta eikä toiminut lakisääteisten koulutusten alihankkijana minkään lain velvoittamana tai saanut toimintaansa varten valtionavustusta arvonlisäverolain 40 §:n edellyttämällä tavalla. Kun otettiin huomioon A Oy:n toiminnan laajuus yrityskoulutusten osalta ja se, että koulutustoiminta tapahtui kilpailuolosuhteissa, kysymys ei ollut arvonlisäverolain 39 §:ssä tarkoitetusta koulutuspalvelusta, vaan 1 § 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta myynnistä, josta yhtiö oli 2 § 1 momentin nojalla velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa. Ennakkoratkaisu ajalle 22.8.2012-31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 1, 2, 17, 39, 40 §

LAINVOIMAINEN