KVL:2011/24

Antopäivä
6.4.2011
Diaarinumero
A72/8210/2010
elinkeinotulon verotus, työpanososinko, kulun jaksottaminen

A Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeet jakautuivat A-, B- ja C -sarjan osakkeisiin. Kunkin B-osakesarjan omistajalla oli yhtiössä sisäiseen kustannuslaskentaan perustuva kustannuspaikka, jonne henkilön työpanos kerrytti tuloa. B-osakesarjalle jaettava osinko määräytyi kustannuspaikalle kohdistetun toimintatuloksen perusteella.

Työpanoksen perusteella jaettavan osingon suorittamisvelvollisuuden katsottiin syntyvän silloin, kun A Oy:n yhtiökokous päätti osingonjaosta. A Oy:llä oli oikeus vähentää työpanokseen perustuva osinko sen verovuoden kuluna, jonka aikana yhtiökokous teki päätöksen osingonjaosta. Ennakkoratkaisu vuosille 2010 ja 2011.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 8 § 1 mom 4b -kohta ja 22 § 1 mom

KHO 6.3.2012/511 Lyhyt ratkaisuseloste (ei muutosta)