KVL:2001/84

Antopäivä
26.9.2001
Diaarinumero
1617/80/2001
varallisuusverotus, luovutusrajoituksen alaiset osakkeet, osakkeiden arvostus, osinkotulon verovuosi tuloverotuksessa

A Oy oli hankkinut B Oy:n osakkeet EVL 52 f §:ssä tarkoitetulla osakevaihdolla. Henkilö X oli luovuttanut osakevaihdossa omistamansa B Oy:n osakkeet saaden vastikkeeksi A Oy:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita, joihin liittyi osittain luovutusrajoitus. Osakevaihtosopimuksen mukaan X sai osaan saamistaan osakkeista täyden hallintaoikeuden vasta 5 vuoden kuluttua. Luovutusrajoituksen alaiset osakkeet olivat erillisellä X:n nimissä olevalla arvo-osuustilillä, jonka hallinta oli riippumattomalla kolmannella osapuolella. X sai luovutusrajoituksen alaisille osakkeille kertyvän osingon vallintaansa vasta luovutusrajoitusajan päätyttyä. Luovutusrajoituksen aikana osakkeille kertyvä osinko maksettiin erilliselle pankkitilille, jonka hallintaoikeus oli riippumattomalla kolmannella osapuolella. Jos osakevaihtosopimuksen ehdot eivät täyttyisi, luovutusrajoituksen alaiset A Oy:n osakkeet ja niille maksettava osinko siirretään A Oy:lle, jolloin X ei saa osakkeita eikä osinkoa lainkaan vallintaansa. X:n osakevaihdossa saamat luovutusrajoituksen alaiset osakkeet luettiin hänen veronalaisiin varoihinsa luovutusrajoitusaikana. A Oy:n osakkeen, joka oli julkisesti noteerattu arvopaperi, verotusarvo oli 70 % käyvästä arvosta. Luovutusrajoituksen alaisille osakkeille maksettu osinko oli X:n sen verovuoden tuloa, jona osinko oli maksettu X:n erilliselle pankkitilille, jonka hallintaoikeus oli kolmannella osapuolella.

Tuloverolaki 32 § ja 110 § 1 mom
Varallisuusverolaki 9 § 1 mom ja 26 § 1 mom ja 4 mom
EI MUUTOSTA KHO 26.6.02 T 1646