KVL:2011/73

Antopäivä
7.12.2011
Diaarinumero
A55/8210/2011
ulkomaisen väliyhteisön osakkaan verotus, teollinen tuotantotoiminta, muu tuotantotoiminta, tuotantotoiminnan ohjaus ja johtaminen

Suomalainen A Oy kuului teollista tuotantotoimintaa harjoittavaan konserniin. A Oy aikoi perustaa Sveitsiin yhtiön, johon keskitettiin mm. konsernin tiettyjen brändien ja muun aineettoman omaisuuden hallinnointi ja omistus sekä tuotannon, myynnin ja markkinoinnin johtaminen. Tuotekehitystyö, tuotantolinjojen hallinta, ulkopuoliset hankinnat, markkinointi, valmistus ja myynti tapahtuisivat konsernin eri valtioissa sijaitsevissa valmistusyhtiöissä ja paikallisissa myyntiyhtiöissä, joilta perustettava yhtiö ostaisi valmistus- ja myyntipalvelut. Yhtiö kantaisi tuotantoon, brändeihin ja myyntiin liittyvät riskit.

Yhtiöllä olisi Sveitsissä toimitilat, joissa työskentelisi 40-80 työntekijää.

Sveitsiläisen yhtiön ei katsottu harjoittavan teollista tuotantotoimintaa tai siihen verrattavaa muuta tuotantotoimintaa eikä muutakaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa. Lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista annetun valtiovarainministeriön asetuksen mukaan Sveitsi kuuluu niihin verosopimusvaltioihin, joissa veron katsotaan olennaisesti eroavan verosta, jota yhteisöjen on Suomessa suoritettava. Sveitsiläinen yhtiö katsottiin hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetuksi A Oy:n määräämisvallassa olevaksi väliyhteisöksi. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2012.

Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 2 §

KHO 2012:114 Vuosikirja (ei muutosta)